خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

کنترل دما و رطوبت در گلخانه با VIGOR PLC

رامین نادری

پایان نامه و گزارش

سایر موارد (با توضیح)

80

متوسط

در فصل اول گزارش خلاصه اي از انواع روش هاي آبياري و مزايا و معايب آنها و همچنين لزوم استفاده از سيستم هاي اتوماسين پيشرفته در تکميل کردن آنها نوشته شده است. در فصل دوم کليه قطعات و تجهيزاتي که جهت ساخت پروژه مورد نياز بود با جزئيات کامل توضيح داده شده است و در نهايت در فصل سوم مراحل طراحي و ساخت پروژه را با ارائه نرم افزار ها و برنامه ها و ... به اتمام رسانيده ام.
PLC به اين صورت بايد برنامه ريزي شود كه با هر بارفعال شدن ورودي هاي مربوط به سنسورهايSHT11 (نصب شده در خاك) و فوتوسل، موتور پمپ آب روشن مي شود.(به عبارتي با هرباركمتر شدن رطوبت خاك از حد تعيين شده قبلي و در صورتي كه محيط آبياري در شرايط روز قرار داشته باشد). سپس بعد از چند ثانيه شير برقي مربوط به آن سالن جهت آبياري بايد روشن شود. از لحظه روشن شدن شير برقي به مدت مورد نياز كه بستگي به جنس خاك و نوع گياه دارد بايد شير برقي روشن باشد و بعد از گذشت اين مدت ابتدا موتور پمپ و بعد از چند ثانيه شير برقي بايد خاموش شود.جهت كنترل دما و رطوبت فضاي سالن نيزبايد در صورت فعال شدن ورودي هاي مربوط به افزايش رطوبت يا افزايش دما ي فضاي گلخانه فن يا فن ها روشن شوند و تا رسيدن به دما و رطوبت استاندارد روشن باقي بمانند.
برنامه مذكور به صورت صفحه بعد و به زبان Ladder Master نوشته شده است

دانشجویان و مهندسان

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید