بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

جلد اثر یا فهرست

جلد اثر یا فهرست

تصویر اول اثر

تصویر دوم اثر

تصویر سوم اثر

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

گزارش پروژه سیستم اندازه‌گیری فاصله بین جرثقیلها با قابلیت نمایش فاصله و اعلام هشدار به اپراتور جرثقیل

رامین نادری

پایان نامه و گزارش

سایر موارد (با توضیح)

55

حرفه ای

در حال حاضر بر روی جرثقیل های سقفی، سیستمی به نام Anti-collision (ضد برخورد) وجود دارد. این سیستم به منظور تنظیم فاصله و قطع کامل حرکت جرثقیل در هنگام نزدیک شدن دو جرثقیل استفاده می‌گردد. وجود این سیستم در شرایطی که نیاز است دو جرثقیل درکنار هم فعالیت داشته باشند توانایی اپراتور را کاسته و از ادامه فعالیت باز می‌دارد. از این رو در اکثر جرثقیلها این سیستم به درخواست اپراتور و موافقت بهره‌بردار غیرفعال شده و اپراتور جرثقیل بدون هیچگونه سیستم حفاظتی ضد برخورد و یا آلارم هشدار، در شرایط حاد به ادامه کار می‌پردازد. حال با توجه به حوادث رخ داده در این خصوص و نیاز اپراتور جرثقیل ها به کار کردن دو جرثقیل در فاصله نزدیک به هم، در این طرح از روش زیر استفاده می‌گردد.
سنسورهای لیزری فاصله‌یاب، فاصله هر جرثقیل از جرثقیلهای جانبی را (از هر دو طرف) اندازه‌گیری نموده و در داخل کابین به اپراتور نمایش می‌دهد. اپراتور می‌تواند با استفاده از پانل اپراتوری سیستم ضد برخورد، یک فاصله شاخص برای محدوده نزدیکی جرثقیلها تعیین نماید. سیستم پس از نزدیک شدن به آن محدوده با یک آلارم منقطع که فرکانس آن متناسب با فاصله تعیین می‌گردد به اپراتور آلارم محدوده نزدیکی و خطر برخورد را اطلاع می‌دهد. حال با این شرایط، اپراتور بر اساس فرکانس بوق هشدار، از فاصله حدودی با جرثقیل جانبی و احتمال برخورد با آن مطلع است و همچنان می‌تواند به صورت موقت در این محدوده به فعالیت ادامه دهد.
برنامه نویسی این پروژه با میکروکنترلر AVR انجام شده است و اندازه گیری فاصله با سنسورهای لیزری IFM صورت گرفته است

مناسب جهت دانشجویان جهت استفاده در پایان نامه کارشناسی

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید