بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

مکانیک، ساخت و تولید، سیالات

طراحي و ساخت نمونه آزمايشي آشکارساز پارگي نوار نقاله به منظور حفاظت نوار نقاله

رامین نادری

خدماتی

صنایع فولاد

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

2

25000000

برخورد و نفوذ يک شي خارجي به داخل نوار نقاله ممکن است باعث ايجاد خراش يا پارگي در آن گردد. اين امر پيامدهاي مختلفي از قبيل فروريختن مواد و آويزان شدن تسمه را بهمراه دارد. در عمل نوع پيامد مشخص نيست و بنابراين بايد سيستمي براي آشکارسازي پارگي طراحي شود که به پيامدهاي مختلف حساس باشد تا خطاي تشخيص به حداقل برسد. سيستم آشکارساز پارگي نوار نقاله، تسمه نوار نقاله را در برابر پارگي محافظت مي‌کند و باعث مي شود که پارگي هاي آن به حداقل برسد. اين سيستم در نقاط بحراني(نقاطي که از پتانسيل خطر زيادي برخوردارند) در مسير نوار نقاله نصب مي شود.

بدين منظور سيستمي مرکب از دو نوع حسگر مختلف مانند مادون قرمز براي تشخيص فرو ريختن مواد و بازوي پروفيلي هم شکل تسمه براي تشخيص خمش تسمه طراحي مي‌شود. اين سيستم مجهز به يک واحد پردازشگر مرکزي است تا با ترکيب خروجي هاي اين دو نوع حسگر و همچنين لحاظ تاخير لازم در ارسال فرمان هشدار و در صورت نياز خاموش نمودن موتور محرکه نوار نقاله تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. پردازشگر مرکزي از تکنيکهاي نرم افزاري و منطقي براي به حداقل رساندن خطا استفاده مي کند. علاوه بر اين راهکار ديگري به منظور حل اساسي اين مشکل در دراز مدت ارائه مي شود که مستلزم سفارش نوع خاصي از نوار نقاله هاست.

حفاظت نوار نقاله

یک سال

فروش ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید