در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

طراحی یک سیستم اندازه‌گیری فاصله بین جرثقیلها با قابلیت نمایش فاصله و اعلام هشدار به اپراتور جرثقیل

رامین نادری

نمونه صنعتی

شرکت فولاد مبارکه

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

در حال حاضر بر روی جرثقیل های سقفی، سیستمی به نام Anti-collision (ضد برخورد) وجود دارد. این سیستم به منظور تنظیم فاصله و قطع کامل حرکت جرثقیل در هنگام نزدیک شدن دو جرثقیل استفاده می‌گردد. وجود این سیستم در شرایطی که نیاز است دو جرثقیل درکنار هم فعالیت داشته باشند توانایی اپراتور را کاسته و از ادامه فعالیت باز می‌دارد. از این رو در اکثر جرثقیلها این سیستم به درخواست اپراتور و موافقت بهره‌بردار غیرفعال شده و اپراتور جرثقیل بدون هیچگونه سیستم حفاظتی ضد برخورد و یا آلارم هشدار، در شرایط حاد به ادامه کار می‌پردازد. حال با توجه به حوادث رخ داده در این خصوص و نیاز اپراتور جرثقیل ها به کار کردن دو جرثقیل در فاصله نزدیک به هم، در این طرح از روش زیر استفاده می‌گردد.
سنسورهای لیزری فاصله‌یاب، فاصله هر جرثقیل از جرثقیلهای جانبی را (از هر دو طرف) اندازه‌گیری نموده و در داخل کابین به اپراتور نمایش می‌دهد. اپراتور می‌تواند با استفاده از پانل اپراتوری سیستم ضد برخورد، یک فاصله شاخص برای محدوده نزدیکی جرثقیلها تعیین نماید. سیستم پس از نزدیک شدن به آن محدوده با یک آلارم منقطع که فرکانس آن متناسب با فاصله تعیین می‌گردد به اپراتور آلارم محدوده نزدیکی و خطر برخورد را اطلاع می‌دهد. حال با این شرایط، اپراتور بر اساس فرکانس بوق هشدار، از فاصله حدودی با جرثقیل جانبی و احتمال برخورد با آن مطلع است و همچنان می‌تواند به صورت موقت در این محدوده به فعالیت ادامه دهد.

شرکت های فولاد -ذوب آهن - جرثقیل های سقفی

فروش ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید