خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

انتقال داده با استفاده از مودمهای صنعتی Moxa

رامین نادری

نمونه صنعتی

شرکت فولاد مبارکه

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

دستگاه¬های وایرلس شرکت MOXA دارای دو ورودی اترنت می¬باشند که می¬بایست خروجی کارت¬های ورودی خروجی MOXA را که به صورت اترنت هستند را به ورودی اترنت دستگاه¬های وایرلس متصل نمود. دستگاه¬های وایرلس اطلاعات فرمان که به صورت اترنت هستند را با استفاده از پروتکل Wi-Fi در فضا منتشر می¬کند . آنتن¬های وایرلس در دو نوع همه جهته و جهتی می¬باشد که درصورتی که برد زیاد مورد نیاز است، می¬بایست از آنتن¬های جهتی استفاده نمود. پس از ارسال اطلاعات در فضا و رسیدن اطلاعات به گیرنده که می¬بایست به صورت Client تنظیم شود، اطلاعات را دریافت می¬کند و پس ازتبدیل آن به اترنت آن را در پورت خروجی خود قرار می¬دهد. پس از آن با استفاده از کارت¬های تبدیل اترنت به ورودی خروجی استاندارد، اطلاعات دستگاه دمی بار را به اطلاعات ورودی خروجی استاندارد تبدیل می کنیم.

جایگزینی با روشهای انتقال داده با سیم در صنعت

صنایع فولاد، نفت و ...

فروش ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید