بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک

كاهش نويز صوتي در پستهاي فشار قوي

آقاي مهندس عبد اللهي

نمونه آزمایشگاهی

شركت برق منطقه ای تهران

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

صداي حاصل از ترانسفورماتورها و كليدهاي قدرت براي همسايگان پستهاي فشار قوي ايجاد مزاحمت مي نمايد. به همين دليل ، اغلب از طرف همسايگان اين پستها شكاياتي مطرح مي شود و شركتهاي برق و از جمله برق تهران در پي كاهش اين صدا هستند. در اين پروژه كه با هدف حد اقل نمودن نويز صوتي انجام شده ، دو روش كلي كاهش نويز شامل روشهاي passive و روش active بررسي شده است .
باتوجه به اجراي چند نمونه روشهاي اكتيو در چند نقطه دنيا (مثل سوئد) و نتايج مثبت و چشمگير آن، مقدمات و مشاوره لازم جهت ورود و خريد اين تكنولوژي كه طي چند سال اخير در دنيا استفاده شده ارائه شد. و نيز روشهاي متعددي از جمله اصلاح ساختاري فونداسيون و فيكسچر ترانسها و نصب ديوارهاي اكوستيكي عايق و نيز روش كنترل فعال نويز، كه در دنيا مورد استفاده قرار گرفته اند مورد بررسي قرار گرفته و راه حل پسيو با توجه به امكان طراحي در داخل كشور و اجراي پروژه هاي مشابه در زمينه هاي صنعت مناسب تشخيص داده شده و روشهاي پياده سازي آن به طور كامل ارائه شده است.

موارد دیگر ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید