در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید
کاربر مهمان خوش آمدید - برای ثبت نام کلیک کنید

تاییدیه

تاییدیه

تصویر اول طرح

تصویر دوم طرح

تصویر سوم طرح

فنی مهندسی

مکانیک، ساخت و تولید، سیالات

توليدشير قطع کن خط انتقال گاز

هسته فناوراميران تاک صنعت

نمونه آزمایشگاهی

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

ظرفیت تولید اسمی در سال قیمت فروش محصول میزان سرمایه گذاری ثابت و درگردش سود ناخالص از فروش محصول در 5 سال

اين نوع شيرازسه بخش کلي جعبه کنترل، جک نيوماتيک وشيرتشکيل شده که به هنگام بالاترياپائين تررفتن فشارگازخط لوله ازحدمجازسنسورداخل جعبه کنترل به جک فرمان بسته شدن وقطع جريان کلي داخل خط را صادر مي کند.

موارد دیگر ,

مجوز نمایش اطلاعات تماس فروشنده برای شما وجود ندارد ، عضو شوید یا وارد شوید