برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو C / کپی رایت
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخصصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

طاحی سیتمهای کنترل با MATLAB و SIMULINK

نام صاحب اثر : رامین نادری نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 400

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۳

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۲

فروشنده : :رامین نادری

طراحی سیستمهای کنترل با MATLAB و SIMULINK

نام صاحب اثر : رامین نادری - محمدعلی مناجاتی زاده نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 422

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۵

فروشنده : :رامین نادری

چالش ها و موانع سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

نام صاحب اثر : رامین نادری نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : مدیریت ، مالی و بازرگانی وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 75

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۸

فروشنده : :رامین نادری

salam

نام صاحب اثر : salamaian نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : علوم پزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاههای طبی وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 52

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :علی پوربازرگان

salam2

نام صاحب اثر : meysamn نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : ادبیات فارسی وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 888

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :علی پوربازرگان