فناوری ثروت خلق نمی کند، بلکه مدیریت مناسب فناوری است که ثروت و خوشبختی را خلق می‌کند

جستجو C / کپی رایت
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخصصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

کنترل هوشمند روشنایی در صرفه جویی انرژی الکتریکی

نام صاحب اثر : رامین نادری نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 50

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۹

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۹

فروشنده : :رامین نادری

راهنمای کامل برنامه نویسی رکوردر بدون کاغذ Paper less recorder

نام صاحب اثر : رامین نادری نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 100

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۹

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۹

فروشنده : :رامین نادری

جزوه آموزش نرم افزار مانیتورینگ صنعتی زیمنس WinCC

نام صاحب اثر : رامین نادری نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 100

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۹

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۹

فروشنده : :رامین نادری

salam

نام صاحب اثر : salamaian نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : علوم پزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاههای طبی وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 52

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :علی پوربازرگان

salam2

نام صاحب اثر : meysamn نوع اثر کتاب و جزوه
رشته تخصصی : ادبیات فارسی وضعیت داوری و مجوز نشر : داوری علمی شده است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 888

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۱/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :علی پوربازرگان