در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو C / کپی رایت
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخصصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

final test as

نام صاحب اثر : meysam نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : دارو سازی وضعیت داوری و مجوز نشر : دارای مجوز قانونی است
سطح اثر : متوسط تعداد صفحات یا مدت زمان : 774

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۳/۳۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :علی پوربازرگان

finalPic

نام صاحب اثر : pic نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : علوم پزشکی، رادیولوژی، آزمایشگاههای طبی وضعیت داوری و مجوز نشر : دارای مجوز قانونی است
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 445

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۴

فروشنده : :علی پوربازرگان

گزارش پروژه کاربرد فناوری مغناطیسی در کشاورزی

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : کشاورزی ، زراعت، باغبانی و گیاهپزشکی وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 30

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

کاربرد فناوری مغناطیسی در محیط زیست، باران مغناطیسی و پاکسازی پساب های صنعتی

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : محیط زیست وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 50

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی

کاربرد فناوری مغناطیسی در سلامتی و بهداشت

نام صاحب اثر : زهرا گرامی نوع اثر پایان نامه و گزارش
رشته تخصصی : آرایشی و دارویی وضعیت داوری و مجوز نشر : سایر موارد (با توضیح)
سطح اثر : حرفه ای تعداد صفحات یا مدت زمان : 20

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده : :زهرا گرامی