برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو BP / طرح های کسب و کار تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان نوع کاربری طرح زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

طرح توجیهی بازیافت تایر های فرسوده

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید، سیالات ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : خصوصی و شهرداری میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

asdfsdfs

طراح : علی پوربازرگان نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۲/۰۷

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۶

فروشنده : :ali ali

آچار الکترونیکی قابل تنظیم

طراح : سینا منصوری نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : صنایع کارگاهی، تعمیرگاه ها، مصارف عمومی و خانگی میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

برش دهنده پایه گوتا پرکا، در زمان انجام عصب کشی دندان

طراح : حمیدمراد نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

تخت پزشکی ویژه درمان دیسک کمر و التیام درد های کمر

طراح : سید محمد ایمان خلیلی نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری