خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو BP / طرح های کسب و کار تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان نوع کاربری طرح زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

طرح توجیهی بازیافت تایر های فرسوده

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید، سیالات ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : خصوصی و شهرداری میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

تولید دانش فنی، طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری عرض ورق در نورد با دقت 1/0 درصد

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

تولید پودر گوجه فرنگی tomato powder

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : خصوصی میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

احداث پارک فناوری خورشیدی در شهرداری ها

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : انرزیهای نو ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : شهرداری، منابع طبیعی و محیط زیست میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش

طراحی کتابخانه دیجیتال ویژه دوره های آموزشی بدو استخدام صنایع کشور

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : صنایع کشور معاونت آموزش یا پژوهش و فناوری میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش