بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است

جستجو BP / طرح های کسب و کار تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان نوع کاربری طرح زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

برش دهنده پایه گوتا پرکا، در زمان انجام عصب کشی دندان

طراح : حمیدمراد نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

تخت پزشکی ویژه درمان دیسک کمر و التیام درد های کمر

طراح : سید محمد ایمان خلیلی نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری

چای فوری و غیر فوری با ترکیب چای و قند پایه گیاه استویا، بااسانس های و طعم های مختلف در بسته بندی کیسه ای

طراح : مینا داتلی بگی نوع کاربری طرح : تولیدی
رشته تخصصی : صنایع غذایی و صنایع تبدیلی کشاورزی ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده : :احمدرضاناد ... نادری