خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو BP / طرح های کسب و کار تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان نوع کاربری طرح زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

کنترل آلودگی هوا با تکنولوژی مغناطیسی سپر یونی و باران مغناطیسی

طراح : رامین نادری نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : محیط زیست ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : محیط زیست و صنایع آلود کننده هوا میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :رامین نادری

دهکده ایرانی شهرک معماری، صنایع دستی و گردشگری ایران

طراح : رامین نادری نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : توریسم و گردشگری ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : سازمان گردشگری میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :رامین نادری

احداث پارک فناوری خورشیدی در شهرداری ها

طراح : شبکه آفرینش نوع کاربری طرح : خدماتی
رشته تخصصی : انرزیهای نو ظرفیت تولید اسمی در سال :
صنعت یا سازمان مشتری طرح : شهرداری، منابع طبیعی و محیط زیست میزان سرمایه گذاری :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده : :شبکه آفرینش