برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو Licensed / پروانه های کسب و کار
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

اعطای نمایندگی لوازم آرایشی ترکیه

نام دارنده پروانه : آرارات سبز بازرگان تاریخ اعتبار :
رشته تخصصی : آرایشی و بهداشتی نام واحد صنفی: اعطای نمایندگی لوازم آرایشی ترکیه
نوع پروانه : اعطای نمایندگی فروش صادر کننده پروانه :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : شبکه آفرینش

اعطاي نمايندگي صنايع چوب و دکوراسيون ماژين

نام دارنده پروانه : ماژین چوب تاریخ اعتبار :
رشته تخصصی : اسباب و اثاثیه منزل نام واحد صنفی: اعطاي نمايندگي صنايع چوب و دکوراسيون ماژين
نوع پروانه : اعطای نمایندگی فروش صادر کننده پروانه :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : شبکه آفرینش