در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده

نام مخترع : رامین نادری و امین بدری پور محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 55137
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1389

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۲

فروشنده :رامین نادری

دستگاه ژرمیناتور Germinator

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 68778
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1389-11-25

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

عمل ستون فقرات بدون جراحی باز

نام مخترع : شبکه آفرینش محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-10-10

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده :شبکه آفرینش

ساخت روباتی با قابلیت حركت روی زمین های ناهموار

نام مخترع : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین ... محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

جایگاه متحرک گاز رسانی به خودرو

نام مخترع : فرید شیرشکن محل ثبت : هلند
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش