بهره‌برداری از ایده و فناوری مستلزم زنجیره ای از رویدادها است که با ایده شروع میشود و به بازار ختم می‌گردد

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

اندازه گیری اختلاف فاز به کمک حلقه هم فاز کننده

نام مخترع : رامین نادری و امین بدری پور محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 55137
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1389

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۲

فروشنده :رامین نادری

test

نام مخترع : testian محل ثبت : iran
رشته تخصصی : مدیریت ، مالی و بازر ... شماره ثبت اختراع : 00245
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1145

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۰/۲۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۳

فروشنده :علی پوربازرگان

دستگاه ژرمیناتور Germinator

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 68778
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1389-11-25

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه خرد کننده و دانه بندی خاک Crasher

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 69925
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-02-26

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر

دستگاه ریشک زن De Awning

نام مخترع : حیدرعلی نیرومند محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 71856
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-07-17

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۶

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۶

فروشنده :امین میر