بازار آی پی محلی برای تجارت فناوری و حقوق مالکیت فکری است

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

ماده سولفیدی جهت پاکسازی زباله های هسته ای رادیواکتیو سزیوم

نام مخترع : آزمایشگاه ملی آرگون محل ثبت : آمریکا
رشته تخصصی : انرژی هسته ای شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

هواکش خودکار با استفاده از انرژی باد و پدیده سپریشن مکشی

نام مخترع : مهندس زیبا فر محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : انرزیهای نو شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

هفت هنر ایرانی در یک خودرو

نام مخترع : سیامک حجت محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

قایق پرنده

نام مخترع : نیروی دریایی سپاه پاسداران انق ... محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : هوا فضا و هوانوردی شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

پيوستن حشرات به يگان های پليس و امداد

نام مخترع : پروفسور خلیل نجفی محل ثبت : آمریکا
رشته تخصصی : تسلیحات، لوازم شکار، ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش