خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

ساخت بزرگترين ساعت آفتابي حلقوي جهان در ايران

نام مخترع : الهه نیکوبخت محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

ساخت ربات بلوتوثي

نام مخترع : نقي ستوده محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 59376
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

ساخت دستگاه تمام اتوماتیک رقم بند ماهی

نام مخترع : مهندس مهرداد لعلی محل ثبت : اداره ثبت مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 45006
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-11-01

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

asdfsdfs

نام مخترع : aaaaaaaaa محل ثبت :
رشته تخصصی : پزشکی شماره ثبت اختراع :
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۷

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۶

فروشنده :ali ali

تابلو برق هوشمند

نام مخترع : رضا زینلی محل ثبت : اداره ثبت اختراعات
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اط ... شماره ثبت اختراع : 92262133
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1392-11-09

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده :رضا زینلی