خلاقیت در صنعت، کلید تمام پدیده‌های خلق اعتبار و سرمایه است

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

عمل ستون فقرات بدون جراحی باز

نام مخترع : شبکه آفرینش محل ثبت : ایران
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 111111
سطح اختراع : نمونه آزمایشگاهی تاریخ ثبت : 1392-10-10

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۱۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۱۱

فروشنده :شبکه آفرینش

هیتر فوت پارچه ای چند منظوره و پتوی ترموستیک چند منظوره

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 62738
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1388-10-15

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۳

فروشنده :شبکه آفرینش

یخچال چند منظوره کوله ای

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 22648
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-11-10

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۳

فروشنده :شبکه آفرینش

سمپاش کوله ای پنوماتیک چند منظوره

نام مخترع : علی قاسم پور محل ثبت : اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 22648
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت : 1390-08-24

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش

چراغ خواب خواب آور

نام مخترع : جدید ترین اختراعات دنیا محل ثبت : جدیدترین اختراعات دنیا
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، ... شماره ثبت اختراع : 11111
سطح اختراع : نمونه صنعتی تاریخ ثبت : 1392-11-08

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۴

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۴

فروشنده :شبکه آفرینش