فناوری ثروت خلق نمی کند، بلکه مدیریت مناسب فناوری است که ثروت و خوشبختی را خلق می‌کند

جستجو P / Patent
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

اسپری و پانسمان تسریع کننده انعقاد خون

نام مخترع : سالار حقیری محل ثبت :
رشته تخصصی : لوازم و تجهیزات پزشک ... شماره ثبت اختراع : 76849
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

تولید الیاف گیاهی سلولزی

نام مخترع : مغداد کمالی مقدم محل ثبت :
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیم ... شماره ثبت اختراع : ثبت اختراع به شماره48038
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

موتور پیستونی بدون سوپاپ و تسمه تایم(چهار زمانه)

نام مخترع : شهروزخدری محل ثبت :
رشته تخصصی : مکانیک، ساخت و تولید ... شماره ثبت اختراع : 77660
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

تولید پایمر کربنات پلی لیموتین

نام مخترع : میلاد مسعودی محل ثبت :
رشته تخصصی : صنایع شیمیایی و پلیم ... شماره ثبت اختراع : 77056
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری

دستگاه تولید پیتزا شکلی

نام مخترع : حسین قناعت محل ثبت :
رشته تخصصی : ماشین آلات چاپ و ماش ... شماره ثبت اختراع : 71804
سطح اختراع : نمونه نیمه صنعتی تاریخ ثبت :

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۲۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۲۰

فروشنده :احمدرضاناد ... نادری