برای جلب پذیرش بازار، یک نوآوری باید موجب خلق ارزش گردد

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

فرسان

نام مالک : وندایی محل ثبت :
رشته تخصصی : میوه و سبزیجات نام ثبتی : فرسان
موضوع فروش : واگذاری شرکت یا موسسه وب سایت : http://www.

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۲/۱۲/۲۳

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۳

فروشنده : :زینب وندای اصفه ...

آکرونیک acronic

نام مالک : رامین نادری محل ثبت : اصفهان هاست
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک نام ثبتی : آکرونیک acronic
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.acronic.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۰۹/۲۵

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۰۹/۲۳

فروشنده : :رامین نادری

پیشرو کنترل رآوند

نام مالک : رامین نادری محل ثبت : اصفهان
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک نام ثبتی : پیشرو کنترل رآوند
موضوع فروش : واگذاری شرکت یا موسسه وب سایت : http://www.

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۰/۰۱

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۰/۰۱

فروشنده : :رامین نادری

asdfsdfs

نام مالک : علی پوربازرگان محل ثبت :
رشته تخصصی : برق، کنترل، مخابرات، قدرت، الکترونیک نام ثبتی : asdfsdfs
موضوع فروش : واگذاری شرکت یا موسسه وب سایت : http://www.

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۷

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۶

فروشنده : :ali ali

آسا چت

نام مالک : آسا چت محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : آسا چت
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.asachat.com

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : :شبکه آفرینش