در بازار دارایی های فکری ایده هایتان را به پدیده تبدیل کنید

جستجو TM / نشان های تجاری
ثبت آگهی خرید و فروش
عـــنوان زمینه ی تخخصی رشته تخصصی  
تصویر توضیحات اطلاعات

صدرا هاستینگ

نام مالک : صدرا هاستینگ محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : صدرا هاستینگ
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.sadrahosting.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : :شبکه آفرینش

فکس دانلود

نام مالک : فکس دانلود محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : فکس دانلود
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.foxdownload.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : :شبکه آفرینش

یزد آنلاین

نام مالک : یزد آنلاین محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : یزد آنلاین
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.yazdonline.com

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : :شبکه آفرینش

آنتیک سارا

نام مالک : آنتیک سارا محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : آنتیک سارا
موضوع فروش : واگذاری شرکت یا موسسه وب سایت : http://www.antiksara.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۰۸

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۰۸

فروشنده : :شبکه آفرینش

www.googledocs.ir

نام مالک : www.googledocs.ir محل ثبت :
رشته تخصصی : کامپیوتر و فناوری اطلاعات نام ثبتی : www.googledocs.ir
موضوع فروش : فروش هاست و دومین وب سایت : http://www.googledocs.ir

اعتبار آگهی تا :۱۳۹۳/۱۱/۱۰

تاریخ ثبت آگهی :۱۳۹۲/۱۱/۱۰

فروشنده : :شبکه آفرینش